Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Østfold fylke
Alle grunnskoler med adresse i Østfold fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 95 783 100 147 102 749 106 811 110 500
Lønnsutgifter per elev 77 106 80 403 82 192 85 483 87 954
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,7 82,2 82,8 83,8 83,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 676 781 710 866 843
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 163 1 210 1 345 1 361 1 264
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no