Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ørsta kommune
Kommunenr 1520
Alle grunnskoler med adresse i Ørsta kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 103 030 104 772 107 769 113 144 113 719
Lønnsutgifter per elev 86 546 87 797 89 584 95 076 97 335
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,6 86,9 86,4 87,8 87,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 351 1 554 1 934 1 033 999
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 620 1 574 1 717 1 663 1 449
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no