Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ørskog kommune (utgått)
Kommunenr 1523
Kun utgåtte skoler med adresse i Ørskog kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 115 602 116 962 126 839 137 576 172 991
Lønnsutgifter per elev 95 468 94 566 104 270 115 935 128 917
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 92,3 92,6 94,0 95,7 85,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 474 455 224 298 959
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 919 2 080 1 873 1 689 1 573
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no