Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ørskog kommune
Kommunenr 1523
Alle grunnskoler med adresse i Ørskog kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 129 664 115 602 116 962 126 839 137 576
Lønnsutgifter per elev 109 138 95 468 94 566 104 270 115 935
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 97,5 92,3 92,6 94,0 95,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 526 474 455 224 298
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 829 1 919 2 080 1 873 1 689
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no