Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ørland kommune
Kommunenr 5015
Alle grunnskoler med adresse i Ørland kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 101 475 105 577 114 184 117 947 126 977
Lønnsutgifter per elev 75 739 78 684 83 051 87 508 94 038
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 74,7 75,4 74,2 74,8 78,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 982 877 2 124 2 122 2 907
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 018 876 1 218 1 227 1 134
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no