Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Øreåsen skole
Øreåsveien 8
1528 MOSS
Org.nr 975296768
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rygge kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Rygge kommune 99 509 102 153 110 818 125 979 130 215
Østfold fylke 100 147 102 749 106 811 110 500 114 333
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Rygge kommune 84 323 85 031 91 809 96 303 100 664
Østfold fylke 80 403 82 192 85 483 87 954 91 406
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Rygge kommune 88,0 86,6 88,4 82,5 82,3
Østfold fylke 82,2 82,8 83,8 83,9 83,7
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Rygge kommune 430 844 1 616 1 564 1 171
Østfold fylke 781 710 866 843 806
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Rygge kommune 1 108 2 042 1 266 1 621 1 517
Østfold fylke 1 210 1 345 1 361 1 264 1 186
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no