Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Øksnes kommune
Kommunenr 1868
Alle grunnskoler med adresse i Øksnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 112 587 119 881 126 619 131 944 132 871
Lønnsutgifter per elev 93 754 98 062 104 668 108 523 108 273
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,0 81,8 83,8 85,4 83,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 158 535 553 392 729
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 888 1 907 2 079 2 552 2 179
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no