Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Odda kommune (utgått)
Kommunenr 1228
Kun utgåtte skoler med adresse i Odda kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 135 585 147 549 147 629 140 768 142 974
Lønnsutgifter per elev 104 399 107 098 110 867 108 076 110 323
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,1 78,4 80,9 82,2 82,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 398 1 114 1 121 2 187 1 070
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 646 1 516 2 167 1 701 1 635
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no