Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Notodden kommune
Kommunenr 0807
Alle grunnskoler med adresse i Notodden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Notodden kommune Telemark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 139 871 129 264 121 243
Lønnsutgifter per elev 113 524 104 826 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,4 86,4 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 566 1 071 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 409 1 537 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no