Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Notodden kommune
Kommunenr 3808
Alle grunnskoler med adresse i Notodden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 114 142 112 928 122 727 132 490 139 871
Lønnsutgifter per elev 88 958 90 125 102 549 107 804 113 524
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,5 83,6 92,4 87,6 88,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 370 450 854 382 566
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 278 1 224 1 665 1 380 1 409
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no