Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Notodden kommune
Kommunenr 3808
Alle grunnskoler med adresse i Notodden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Notodden kommune 112 928 122 727 132 490 139 871 147 368
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Notodden kommune 90 125 102 549 107 804 113 524 121 286
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Notodden kommune 83,6 92,4 87,6 88,4 89,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Notodden kommune 450 854 382 566 360
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Notodden kommune 1 224 1 665 1 380 1 409 1 256
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no