Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Notodden kommune
Kommunenr 3808
Alle grunnskoler med adresse i Notodden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 112 928 122 727 132 490 139 871 147 368
Lønnsutgifter per elev 90 125 102 549 107 804 113 524 121 286
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,6 92,4 87,6 88,4 89,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 450 854 382 566 360
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 224 1 665 1 380 1 409 1 256
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no