Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Notodden kommune
Kommunenr 3808
Alle grunnskoler med adresse i Notodden kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 95 141 103 971 110 081 116 792 124 602
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 18 722 18 751 22 401 23 082 22 771
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no