Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Lillehammer AS (privat)
Kleivbakken 9
2618 LILLEHAMMER
Org.nr 915225284
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Lillehammer AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Lillehammer AS (privat)
Lillehammer kommune 105 876 103 450 106 582 109 405 114 020
Oppland fylke 115 523 118 082 122 242 126 264 132 123
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Lillehammer AS (privat)
Lillehammer kommune 76 764 76 268 77 795 86 055 90 441
Oppland fylke 91 606 93 592 97 077 100 765 105 658
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Lillehammer AS (privat)
Lillehammer kommune 72,8 74,2 74,0 80,3 81,0
Oppland fylke 80,9 81,4 82,9 83,2 83,3
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Lillehammer AS (privat)
Lillehammer kommune 564 704 377 817 653
Oppland fylke 834 832 1 092 1 067 1 018
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Lillehammer AS (privat)
Lillehammer kommune 1 382 1 183 980 1 171 956
Oppland fylke 1 649 1 580 1 604 1 645 1 409
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no