Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nordre Land kommune
Kommunenr 0538
Alle grunnskoler med adresse i Nordre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Dovre kommune 133 855 138 605 153 411 163 768 170 662
Etnedal kommune 133 622 138 193 139 964 143 036 150 720
Gausdal kommune 123 873 130 166 137 554 140 248 152 895
Gjøvik kommune 109 052 110 689 114 729 116 885 122 367
Gran kommune 112 480 116 407 122 373 124 083 127 923
Jevnaker kommune 108 526 112 882 114 115 120 888 128 090
Lesja kommune 134 922 132 495 142 191 146 585 151 753
Lillehammer kommune 105 876 103 450 106 582 109 405 114 020
Lom kommune 137 701 143 702 133 398 138 444 142 781
Lunner kommune 106 091 107 659 111 995 112 330 119 712
Nord-Aurdal kommune 98 272 98 373 103 504 113 453 125 007
Nord-Fron kommune 120 756 124 967 130 270 135 773 141 489
Nordre Land kommune 119 048 120 322 121 333 121 435 126 467
Ringebu kommune 121 895 126 940 132 939 134 861 141 687
Sel kommune 120 069 122 178 122 080 126 938 135 874
Skjåk kommune 136 194 139 137 157 085 159 373 173 495
Søndre Land kommune 124 374 127 850 135 053 146 163 153 172
Sør-Aurdal kommune 127 000 126 817 140 471 149 090 158 534
Sør-Fron kommune 143 921 144 939 139 221 142 512 142 262
Vang kommune 176 250 174 322 153 961 168 951 172 912
Vestre Slidre kommune 131 416 133 542 148 641 139 293 133 952
Vestre Toten kommune 104 375 110 329 115 694 122 181 129 422
Vågå kommune 121 700 125 995 132 935 139 044 137 369
Østre Toten kommune 119 595 122 137 127 573 133 682 139 610
Øyer kommune 129 438 146 623 144 104 149 766 154 197
Øystre Slidre kommune 129 719 139 557 138 644 146 046 151 443
Lønnsutgifter per elev
Dovre kommune 113 020 115 711 124 713 138 063 141 772
Etnedal kommune 100 020 107 027 107 467 111 065 117 725
Gausdal kommune 100 150 105 857 107 213 112 906 119 292
Gjøvik kommune 82 511 85 217 89 327 91 367 95 600
Gran kommune 91 892 95 097 99 008 99 717 103 602
Jevnaker kommune 87 405 91 700 93 279 98 782 106 620
Lesja kommune 108 930 105 797 113 885 119 164 124 485
Lillehammer kommune 76 764 76 268 77 795 86 055 90 441
Lom kommune 113 330 111 575 107 406 111 607 114 958
Lunner kommune 83 500 84 025 88 717 88 815 95 106
Nord-Aurdal kommune 73 540 74 549 82 106 86 429 93 595
Nord-Fron kommune 100 383 104 349 109 405 111 685 114 651
Nordre Land kommune 92 947 94 598 97 786 96 839 103 169
Ringebu kommune 99 387 101 368 106 473 108 504 112 600
Sel kommune 97 137 98 013 98 529 103 312 111 250
Skjåk kommune 107 405 112 503 127 753 128 211 135 912
Søndre Land kommune 100 793 102 002 109 850 118 693 123 504
Sør-Aurdal kommune 106 292 106 044 119 655 126 796 134 338
Sør-Fron kommune 124 495 118 512 116 275 117 975 119 929
Vang kommune 136 321 129 631 118 905 114 271 119 267
Vestre Slidre kommune 110 389 112 442 115 429 104 137 98 677
Vestre Toten kommune 89 969 94 770 98 251 101 338 107 315
Vågå kommune 93 726 97 670 100 673 107 861 108 704
Østre Toten kommune 100 589 103 053 106 785 112 461 116 954
Øyer kommune 100 657 104 866 105 761 109 755 115 049
Øystre Slidre kommune 97 712 103 620 105 460 105 843 114 412
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Dovre kommune 84,0 84,8 84,1 86,0 83,1
Etnedal kommune 78,9 80,6 78,6 76,9 73,5
Gausdal kommune 80,0 82,3 82,9 87,0 84,7
Gjøvik kommune 78,4 81,5 84,1 83,7 82,5
Gran kommune 88,6 89,5 88,5 89,6 89,3
Jevnaker kommune 79,7 82,1 85,1 87,3 89,0
Lesja kommune 81,5 80,6 82,8 87,1 86,2
Lillehammer kommune 72,8 74,2 74,0 80,3 81,0
Lom kommune 85,3 79,5 83,4 82,2 85,9
Lunner kommune 86,7 85,0 85,3 85,4 84,2
Nord-Aurdal kommune 70,3 72,4 75,6 70,8 71,5
Nord-Fron kommune 83,0 82,8 85,7 83,7 83,3
Nordre Land kommune 81,4 82,6 84,8 83,3 86,2
Ringebu kommune 81,4 79,6 84,9 82,0 82,7
Sel kommune 81,1 81,9 83,7 84,4 85,7
Skjåk kommune 76,5 78,1 79,9 78,5 79,9
Søndre Land kommune 82,2 86,6 90,0 87,7 83,3
Sør-Aurdal kommune 86,9 85,2 88,3 92,4 91,1
Sør-Fron kommune 95,4 83,9 87,4 85,9 88,0
Vang kommune 80,1 78,4 81,7 69,5 69,4
Vestre Slidre kommune 89,2 93,4 94,1 87,4 74,9
Vestre Toten kommune 85,7 86,1 84,9 83,1 83,2
Vågå kommune 76,5 76,8 75,2 77,0 79,2
Østre Toten kommune 84,4 84,0 84,6 85,6 86,7
Øyer kommune 79,8 73,5 79,1 78,9 85,1
Øystre Slidre kommune 71,1 71,1 74,0 70,0 72,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Dovre kommune 1 004 408 925 1 073 1 625
Etnedal kommune 3 549 2 185 2 983 1 262 733
Gausdal kommune 727 927 2 175 1 288 2 063
Gjøvik kommune 698 414 693 693 695
Gran kommune 947 1 231 719 1 479 1 169
Jevnaker kommune 1 149 839 673 1 593 719
Lesja kommune 250 284 649 1 229 489
Lillehammer kommune 564 704 377 817 653
Lom kommune 2 084 652 567 550 653
Lunner kommune 1 298 1 562 1 214 1 365 1 627
Nord-Aurdal kommune 1 078 481 1 154 1 591 2 600
Nord-Fron kommune 1 425 1 197 965 2 047 939
Nordre Land kommune 774 1 327 3 061 1 640 1 117
Ringebu kommune 1 836 1 537 2 471 1 644 1 635
Sel kommune 565 611 1 311 628 394
Skjåk kommune 753 631 918 627 954
Søndre Land kommune 991 1 618 1 739 787 566
Sør-Aurdal kommune 1 779 708 1 279 1 227 1 204
Sør-Fron kommune 839 2 646 1 894 2 272 2 049
Vang kommune 288 2 233 1 146 413 972
Vestre Slidre kommune 870 658 1 185 1 464 1 331
Vestre Toten kommune 313 446 612 817 746
Vågå kommune 203 675 897 490 332
Østre Toten kommune 625 452 1 929 707 1 243
Øyer kommune 369 220 1 397 1 270 595
Øystre Slidre kommune 1 460 1 200 967 1 050 1 793
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Dovre kommune 2 828 2 724 3 372 3 749 3 650
Etnedal kommune 2 887 1 921 2 608 2 980 2 243
Gausdal kommune 2 010 1 871 1 823 1 749 1 602
Gjøvik kommune 1 547 1 313 1 467 1 494 1 599
Gran kommune 1 463 1 414 1 325 1 365 1 050
Jevnaker kommune 2 005 1 907 2 065 2 059 1 903
Lesja kommune 2 849 2 641 2 603 2 387 2 200
Lillehammer kommune 1 382 1 183 980 1 171 956
Lom kommune 2 873 2 350 2 178 2 303 2 044
Lunner kommune 1 534 1 767 1 619 1 271 1 416
Nord-Aurdal kommune 1 665 1 434 1 391 1 089 1 316
Nord-Fron kommune 2 193 1 979 2 246 1 719 1 437
Nordre Land kommune 1 655 2 000 1 842 1 657 1 194
Ringebu kommune 1 962 1 964 2 053 1 990 1 756
Sel kommune 1 461 1 353 1 483 1 507 1 200
Skjåk kommune 1 858 1 869 2 004 1 806 1 485
Søndre Land kommune 1 814 1 776 2 109 1 739 1 447
Sør-Aurdal kommune 1 865 1 956 1 577 1 766 1 790
Sør-Fron kommune 2 239 2 306 2 811 3 373 1 640
Vang kommune 3 508 3 657 3 664 2 962 1 862
Vestre Slidre kommune 1 561 1 487 1 705 2 742 891
Vestre Toten kommune 1 273 1 382 1 325 1 495 1 448
Vågå kommune 2 017 2 534 3 184 2 515 2 024
Østre Toten kommune 1 276 1 267 1 289 1 932 1 221
Øyer kommune 1 097 1 036 890 994 683
Øystre Slidre kommune 1 689 1 896 1 618 1 460 1 457
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no