Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nordre Land kommune
Kommunenr 0538
Alle grunnskoler med adresse i Nordre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 114 137 119 048 120 322 121 333 121 435
Lønnsutgifter per elev 89 250 92 947 94 598 97 786 96 839
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,5 81,4 82,6 84,8 83,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 930 774 1 327 3 061 1 640
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 436 1 655 2 000 1 842 1 657
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no