Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nordre Land kommune
Kommunenr 3448
Alle grunnskoler med adresse i Nordre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 120 322 121 333 121 435 126 467 134 426
Lønnsutgifter per elev 94 598 97 786 96 839 103 169 110 598
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,6 84,8 83,3 86,2 87,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 327 3 061 1 640 1 117 870
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 000 1 842 1 657 1 194 964
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no