Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nordre Land kommune
Kommunenr 3448
Alle grunnskoler med adresse i Nordre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 119 048 120 322 121 333 121 435 126 467
Lønnsutgifter per elev 92 947 94 598 97 786 96 839 103 169
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,4 82,6 84,8 83,3 86,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 774 1 327 3 061 1 640 1 117
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 655 2 000 1 842 1 657 1 194
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no