Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nordre Land kommune
Kommunenr 0538
Alle grunnskoler med adresse i Nordre Land kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 90 569 93 937 98 179 96 743 101 870
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 28 496 29 021 23 169 24 689 24 594
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no