Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nordland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 116 251 117 141 124 716 130 805 138 249
Lønnsutgifter per elev 95 299 96 029 101 372 106 095 111 748
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,7 82,8 84,5 84,6 84,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 976 1 011 1 383 1 259 1 662
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 468 1 522 1 705 1 562 1 492
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no