Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nordland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 117 141 124 716 130 805 138 249 144 396
Lønnsutgifter per elev 96 029 101 372 106 095 111 748 115 209
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,8 84,5 84,6 84,5 83,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 011 1 383 1 259 1 662 1 398
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 522 1 705 1 562 1 492 1 476
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no