Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nordland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 112 850 116 251 117 141 124 716 130 805
Lønnsutgifter per elev 91 862 95 299 96 029 101 372 106 095
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,2 83,7 82,8 84,5 84,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 871 976 1 011 1 383 1 259
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 486 1 468 1 522 1 705 1 562
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no