Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nordkapp kommune
Kommunenr 5435
Alle grunnskoler med adresse i Nordkapp kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 116 746 120 969 128 445 136 232 148 591
Lønnsutgifter per elev 89 589 92 181 100 193 105 408 113 474
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,0 79,3 79,2 79,0 77,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 164 59 437 550 161
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 367 1 597 1 754 1 563 1 752
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no