Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nordkapp kommune
Kommunenr 5435
Alle grunnskoler med adresse i Nordkapp kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 120 969 128 445 136 232 148 591 151 331
Lønnsutgifter per elev 92 181 100 193 105 408 113 474 118 323
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,3 79,2 79,0 77,7 77,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 59 437 550 161 340
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 597 1 754 1 563 1 752 1 562
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no