Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Norddal kommune (utgått)
Kommunenr 1524
Kun utgåtte skoler med adresse i Norddal kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 158 586 161 058 171 517 176 182 168 268
Lønnsutgifter per elev 127 527 128 584 135 445 140 171 134 371
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,3 86,3 83,9 84,7 83,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 685 992 1 201 338 997
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 749 1 408 2 001 1 723 1 327
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no