Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Norddal kommune (utgått)
Kommunenr 1524
Kun utgåtte skoler med adresse i Norddal kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 149 400 158 586 161 058 171 517 176 182
Lønnsutgifter per elev 118 582 127 527 128 584 135 445 140 171
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,9 82,3 86,3 83,9 84,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 875 685 992 1 201 338
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 566 1 749 1 408 2 001 1 723
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no