Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 111 748 114 046 119 350 123 219
Lønnsutgifter per elev 90 798 92 240 95 972 99 214
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,7 83,0 83,4 83,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 818 863 1 165 1 082
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 387 1 408 1 432 1 276
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no