Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nord-Odal Arbeids- og opplæringssenter
2120 SAGSTUA
Org.nr 976639960
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Nord-Odal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Nord-Odal Arbeids- og opplæringssenter
Nord-Odal kommune 106 597 106 466 115 475 125 759 141 068
Innlandet fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Nord-Odal Arbeids- og opplæringssenter
Nord-Odal kommune 84 423 84 342 92 634 102 286 115 167
Innlandet fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Nord-Odal Arbeids- og opplæringssenter
Nord-Odal kommune 78,7 80,4 79,9 81,3 82,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Nord-Odal Arbeids- og opplæringssenter
Nord-Odal kommune 828 509 645 1 198 684
Innlandet fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Nord-Odal Arbeids- og opplæringssenter
Nord-Odal kommune 1 463 1 405 1 278 1 373 1 480
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no