Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nord-Odal Arbeids- og opplæringssenter
2120 SAGSTUA
Org.nr 976639960
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Nord-Odal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Nord-Odal Arbeids- og opplæringssenter
Nord-Odal kommune 106 466 115 475 125 759 141 068 145 388
Innlandet fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Nord-Odal Arbeids- og opplæringssenter
Nord-Odal kommune 84 342 92 634 102 286 115 167 120 044
Innlandet fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Nord-Odal Arbeids- og opplæringssenter
Nord-Odal kommune 80,4 79,9 81,3 82,7 84,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Nord-Odal Arbeids- og opplæringssenter
Nord-Odal kommune 509 645 1 198 684 493
Innlandet fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Nord-Odal Arbeids- og opplæringssenter
Nord-Odal kommune 1 405 1 278 1 373 1 480 1 404
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no