Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nord-Fron kommune
Kommunenr 3436
Alle grunnskoler med adresse i Nord-Fron kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 120 756 124 967 130 270 135 773 141 489
Lønnsutgifter per elev 100 383 104 349 109 405 111 685 114 651
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,0 82,8 85,7 83,7 83,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 425 1 197 965 2 047 939
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 193 1 979 2 246 1 719 1 437
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no