Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nord-Fron kommune
Kommunenr 3436
Alle grunnskoler med adresse i Nord-Fron kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 124 967 130 270 135 773 141 489 151 930
Lønnsutgifter per elev 104 349 109 405 111 685 114 651 126 398
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,8 85,7 83,7 83,3 84,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 197 965 2 047 939 679
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 979 2 246 1 719 1 437 1 313
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no