Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nord-Fron kommune
Kommunenr 0516
Alle grunnskoler med adresse i Nord-Fron kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 114 681 120 756 124 967 130 270 135 773
Lønnsutgifter per elev 95 016 100 383 104 349 109 405 111 685
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,9 83,0 82,8 85,7 83,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 458 1 425 1 197 965 2 047
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 975 2 193 1 979 2 246 1 719
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no