Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nord-Aurdal kommune
Kommunenr 0542
Alle grunnskoler med adresse i Nord-Aurdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 88 532 98 272 98 373 103 504 113 453
Lønnsutgifter per elev 69 010 73 540 74 549 82 106 86 429
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 73,3 70,3 72,4 75,6 70,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 526 1 078 481 1 154 1 591
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 208 1 665 1 434 1 391 1 089
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no