Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nord-Aurdal kommune
Kommunenr 3451
Alle grunnskoler med adresse i Nord-Aurdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 98 272 98 373 103 504 113 453 125 007
Lønnsutgifter per elev 73 540 74 549 82 106 86 429 93 595
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 70,3 72,4 75,6 70,8 71,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 078 481 1 154 1 591 2 600
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 665 1 434 1 391 1 089 1 316
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no