Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nord-Aurdal kommune
Kommunenr 3451
Alle grunnskoler med adresse i Nord-Aurdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 98 373 103 504 113 453 125 007 126 807
Lønnsutgifter per elev 74 549 82 106 86 429 93 595 99 178
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 72,4 75,6 70,8 71,5 76,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 481 1 154 1 591 2 600 617
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 434 1 391 1 089 1 316 1 554
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no