Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nord-Aurdal kommune
Kommunenr 3451
Alle grunnskoler med adresse i Nord-Aurdal kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 75 741 78 542 85 326 90 352 98 734
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 22 523 22 523 18 189 23 083 26 256
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no