Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nome kommune
Kommunenr 3816
Alle grunnskoler med adresse i Nome kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 115 612 119 714 119 304 122 540 121 783
Lønnsutgifter per elev 96 883 98 428 96 257 100 150 99 459
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,9 81,9 80,6 79,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 188 1 469 2 311 1 181 1 037
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 260 1 549 1 538 1 179 997
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no