Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nittedal kommune
Kommunenr 3031
Alle grunnskoler med adresse i Nittedal kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 88 976 92 271 97 342 99 314 104 797
Lønnsutgifter per elev 72 574 74 186 77 918 79 244 83 094
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,1 81,3 82,1 81,8 80,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 570 497 577 396 425
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 072 948 1 180 712 707
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no