Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nissedal kommune
Kommunenr 3822
Alle grunnskoler med adresse i Nissedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 164 155 173 742 176 994 184 849 181 705
Lønnsutgifter per elev 136 996 147 210 145 443 147 060 146 967
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,9 88,3 85,8 80,3 81,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 772 1 257 945 1 835 2 310
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 448 1 671 2 935 1 989 2 569
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no