Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nissedal kommune
Kommunenr 0830
Alle grunnskoler med adresse i Nissedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 160 727 162 676 164 155 173 742 176 994
Lønnsutgifter per elev 128 656 133 801 136 996 147 210 145 443
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,4 82,8 83,9 88,3 85,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 766 1 393 772 1 257 945
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 340 2 156 2 448 1 671 2 935
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no