Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nesset ungdomsskole (utgått)
7600 LEVANGER
Org.nr 975292894
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Levanger kommune 111 657 116 058 120 455 120 001 125 522
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 114 046 119 350 123 219
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Levanger kommune 90 111 92 178 95 510 95 430 99 713
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 92 240 95 972 99 214
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Levanger kommune 83,4 83,7 83,0 82,5 81,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 83,0 83,4 83,6
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Levanger kommune 1 363 1 449 875 415 1 090
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 863 1 165 1 082
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Levanger kommune 1 247 1 318 1 171 932 1 106
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1 408 1 432 1 276
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no