Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nesset kommune (utgått)
Kommunenr 1543
Kun utgåtte skoler med adresse i Nesset kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 143 132 147 015 156 249 164 188 167 275
Lønnsutgifter per elev 113 890 116 186 123 472 130 055 135 393
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,1 78,0 77,6 80,1 83,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 084 1 629 1 443 1 456 730
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 199 3 462 3 159 2 190 2 513
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no