Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nesset kommune (utgått)
Kommunenr 1543
Kun utgåtte skoler med adresse i Nesset kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 128 005 143 132 147 015 156 249 164 188
Lønnsutgifter per elev 103 499 113 890 116 186 123 472 130 055
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,0 79,1 78,0 77,6 80,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 800 2 084 1 629 1 443 1 456
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 864 2 199 3 462 3 159 2 190
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no