Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nesodden videregående skole
Kjartan Veldes Vei 12
1459 NESODDEN
Org.nr 974587572
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Akershus fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Nesodden videregående skole
Nesodden kommune 93 148 98 890 98 733 106 686 107 113
Akershus fylke 89 712 92 048 95 089 98 765 102 336
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Nesodden videregående skole
Nesodden kommune 76 991 80 236 81 628 86 282 89 005
Akershus fylke 70 700 72 978 75 071 77 849 80 345
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Nesodden videregående skole
Nesodden kommune 82,1 80,9 82,3 82,0 84,9
Akershus fylke 79,3 80,0 80,2 80,8 81,2
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Nesodden videregående skole
Nesodden kommune 378 1 146 382 1 339 778
Akershus fylke 861 919 1 039 1 070 1 063
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Nesodden videregående skole
Nesodden kommune 953 1 266 1 076 1 445 975
Akershus fylke 1 146 1 238 1 295 1 384 1 428
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no