Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nesodden kommune
Kommunenr 3023
Alle grunnskoler med adresse i Nesodden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 98 733 106 686 107 113 110 050 116 172
Lønnsutgifter per elev 81 628 86 282 89 005 91 523 96 937
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,3 82,0 84,9 87,2 87,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 382 1 339 778 874 1 197
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 076 1 445 975 1 095 1 152
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no