Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nesodden kommune
Kommunenr 0216
Alle grunnskoler med adresse i Nesodden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 98 890 98 733 106 686 107 113 110 050
Lønnsutgifter per elev 80 236 81 628 86 282 89 005 91 523
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,9 82,3 82,0 84,9 87,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 146 382 1 339 778 874
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 266 1 076 1 445 975 1 095
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no