Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nes kommune
Kommunenr 3034
Alle grunnskoler med adresse i Nes kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 94 529 99 145 105 243 104 478 105 685
Lønnsutgifter per elev 76 388 79 613 82 814 83 748 85 772
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,3 80,2 79,3 81,2 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 784 616 1 340 1 388 1 529
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 133 1 444 1 427 1 295 1 131
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no