Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nerskogen skole (UTGÅTT)
7393 RENNEBU
Org.nr 975282708
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rennebu kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Rennebu kommune 133 147 136 444 138 200 157 358 157 694
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 102 630 106 118 108 597 113 003 115 405
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Rennebu kommune 102 189 107 794 108 603 121 467 120 878
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 80 145 83 850 85 761 88 506 90 600
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Rennebu kommune 81,9 83,6 82,4 85,7 81,2
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 81,2 82,5 82,6 83,0 83,5
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Rennebu kommune 1 681 1 217 744 666 1 146
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 754 729 702 875 916
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Rennebu kommune 2 039 2 316 1 803 1 974 2 375
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1 363 1 312 1 206 1 299 1 393
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no