Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Naustdal kommune
Kommunenr 1433
Alle grunnskoler med adresse i Naustdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 114 964 118 054 126 755 129 271 131 763
Lønnsutgifter per elev 95 880 98 846 104 043 105 823 105 340
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,3 88,1 84,7 84,8 84,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 265 43 28 88 124
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 845 2 055 1 759 2 373 1 723
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no