Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Naustdal kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 1433
Kun utgåtte skoler med adresse i Naustdal kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 118 054 126 755 129 271 131 763 141 961
Lønnsutgifter per elev 98 846 104 043 105 823 105 340 110 277
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,1 84,7 84,8 84,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 43 28 88 124 99
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 055 1 759 2 373 1 723 1 799
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no