Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle grunnskoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no