Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle grunnskoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no