Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle grunnskoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no