Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle grunnskoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2012 2013 2014 2015 2016
Driftsutgifter per elev 98 353 101 938 105 630 108 511 112 208
Lønnsutgifter per elev 77 913 80 660 83 981 85 806 88 779
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,0 80,3 81,1 81,2 81,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 845 893 932 974 1 072
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 387 1 358 1 396 1 429 1 477
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no