Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle grunnskoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2011 2012 2013 2014 2015
Driftsutgifter per elev 94 721 98 353 101 938 105 630 108 511
Lønnsutgifter per elev 74 146 77 913 80 660 83 981 85 806
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,9 80,0 80,3 81,1 81,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 859 845 893 932 974
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 450 1 387 1 358 1 396 1 429
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no