Økonomi

  Illustrasjon for en enhet
  Nasjonalt
  Alle grunnskoler (offentlige og private)
  Endre utvalg

  Utvalg
  Indikator og nøkkeltall 2011 2012 2013 2014 2015
  Driftsutgifter per elev 94 721 98 353 101 938 105 630 108 511
  Lønnsutgifter per elev 74 146 77 913 80 660 83 981 85 806
  Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,9 80,0 80,3 81,1 81,2
  Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 859 845 893 932 974
  Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 450 1 387 1 358 1 396 1 429
  Symbolforklaring
  Tall er unntatt offentlighet
  Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
  Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

  Relevant informasjon til rapporten

  Relevant innhold fra udir.no