Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Narvik kommune
Kommunenr 1805
Alle grunnskoler med adresse i Narvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 105 649 110 386 113 944 114 266 113 754
Lønnsutgifter per elev 88 299 91 410 93 515 95 677 95 141
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,0 83,6 82,4 85,4 85,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 765 754 1 923 830 911
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 504 1 745 1 816 1 566 1 397
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no