Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Namsskogan kommune
Kommunenr 5044
Alle grunnskoler med adresse i Namsskogan kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 167 022 156 920 161 020 163 018 172 309
Lønnsutgifter per elev 122 106 111 948 116 788 117 995 126 329
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 66,9 67,7 67,1 66,9 70,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 913 212 1 101 2 569 1 227
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 068 1 307 1 616 2 256 2 377
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no