Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Namsskogan kommune
Kommunenr 5044
Alle grunnskoler med adresse i Namsskogan kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 156 920 161 020 163 018 172 309 178 377
Lønnsutgifter per elev 111 948 116 788 117 995 126 329 129 885
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 67,7 67,1 66,9 70,0 71,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 212 1 101 2 569 1 227 893
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 307 1 616 2 256 2 377 1 643
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no