Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Namsos kommune
Kommunenr 5005
Alle grunnskoler med adresse i Namsos kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 98 451 100 882 105 175 108 598 114 599
Lønnsutgifter per elev 78 178 80 178 81 980 84 457 89 224
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,3 75,4 76,3 76,3 81,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 503 703 790 1 233 1 509
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 474 1 866 1 701 1 444 1 713
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no