Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Namdalseid skole
Namdalseid
7750 NAMDALSEID
Org.nr 975289818
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Namdalseid kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Namdalseid skole
Namdalseid kommune 114 444 118 957 127 093 139 578 143 173
Trøndelag fylke 123 789
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Namdalseid skole
Namdalseid kommune 93 653 97 407 104 654 115 958 119 519
Trøndelag fylke 97 586
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Namdalseid skole
Namdalseid kommune 85,8 86,7 85,5 83,5 86,9
Trøndelag fylke 83,4
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Namdalseid skole
Namdalseid kommune 1 032 1 103 1 122 1 260 935
Trøndelag fylke 1 009
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Namdalseid skole
Namdalseid kommune 1 370 1 316 1 978 1 413 1 170
Trøndelag fylke 1 360
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no