Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Namdalseid kommune
Kommunenr 5040
Alle grunnskoler med adresse i Namdalseid kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 114 444 118 957 127 093 139 578 143 173
Lønnsutgifter per elev 93 653 97 407 104 654 115 958 119 519
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,8 86,7 85,5 83,5 86,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 032 1 103 1 122 1 260 935
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 370 1 316 1 978 1 413 1 170
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no