Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nærsnes barneskole
Sokkabekkveien 7
3478 NÆRSNES
Org.nr 973747029
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Røyken kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Nærsnes barneskole
Røyken kommune 103 443 106 605 109 883 117 102 119 452
Buskerud fylke 96 540 99 512 107 376 107 042 109 888
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Nærsnes barneskole
Røyken kommune 64 290 66 333 67 015 70 263 72 011
Buskerud fylke 75 026 77 861 79 173 81 956 84 081
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Nærsnes barneskole
Røyken kommune 62,5 63,2 61,8 61,0 61,0
Buskerud fylke 77,7 78,9 78,4 78,8 79,0
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Nærsnes barneskole
Røyken kommune 874 868 872 665 829
Buskerud fylke 895 904 1 076 1 142 1 015
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Nærsnes barneskole
Røyken kommune 1 173 1 415 1 404 1 380 1 428
Buskerud fylke 1 371 1 322 1 348 1 458 1 407
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no