Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nærøy kommune
Kommunenr 5051
Alle grunnskoler med adresse i Nærøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 122 815 140 276 132 691 127 157 124 243
Lønnsutgifter per elev 98 742 103 024 108 814 105 476 104 501
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,9 87,2 81,9 83,0 84,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 566 2 155 715 1 379 610
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 618 2 417 2 060 1 620 1 122
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no