Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Moss kommune
Kommunenr 0104
Alle grunnskoler med adresse i Moss kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Moss kommune Østfold fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 111 295 114 333 121 243
Lønnsutgifter per elev 90 359 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,1 83,7 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 572 806 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 328 1 186 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no