Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Moss kommune
Kommunenr 0104
Alle grunnskoler med adresse i Moss kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 107 223
Lønnsutgifter per elev 87 162
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 862
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 332
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no